OPREMNA - evidencijski sustav za najam opreme i pribora - izrada otpremnica i povratnica, automatska izrada računa
Inter-biz, Informatičke usluge, Lošinjska 14,HR-42000 Varaždin,CROATIA
e-mail: info@inter-biz.hr, mob: +385 (0) 98 680 847

Najam opreme, evidencija poslovanja

Aktualna inačica:
1.0 [travanj 2008.]

Sustav OPREMNA je namijenjen je tvrtkama koje se bave iznajmljivanjem opreme kupcima – npr. građevinske opreme i pomoćnih alata i slično. Omogućava jednostavno definiranje baze proizvoda (podijeljenih prema grupama, uz mogućnost definiranja pomoćnog pribora koji se također isporučuje kupcu ali ne naplaćuje) i cijena (cijena se definira po danu, a obračun troškova najma se formira prema broju dana u najmu, količini i dimenzijama u obračunskoj mjernoj jedinici), te brzu izradu otpremnica, povratnica i mjesečnih računa.

Sustav u svakom trenutku omogućava pregled poslovanja prema kupcima, analizu prema datumima, kupcima, lokacijama (gradilištima), analizu prema regijama kupaca, pregled rekapitualacije poslovanja s kupcima (ukupni prihodi, porez itd.).

Za korištenje sustava preporuča se Windows XP operacijski sustav. Omogućen je i mrežni višekorisnički rad – konfiguriranje mreže obavlja Inter-biz.

Dokumentacija - upute ( PDF - 730 kB)

U nastavku su pobrojane osnovne funkcije programa u aktualnoj inačici. Sustav se neprestano razvija i nadograđuje prema zahtjevima korisnika.

 • evidencija klijenata (neograničen broj klijenata)
  • lokacije klijenata (za svakog klijenta proizvoljan broj lokacija - npr. gradilišta i slično)
  • brzi dohvat kompletne evidencije poslovanja s klijentom (računi, otpremnice, povratnice)
 • evidencija proizvoda (neograničen broj proizvoda)
  • grupe proizvoda (neograničeno)
  • skladište - praćenje stanja, primke i otpremnice, definiranje stanja i unos na skladište
  • obračunske jedinice - metrika, dimenzije...
  • promet proizvodima
 • evidencija otpremnica i primki, povratnice
  • prema klijentima, proizvoljne stavke
  • stavke s naplatom i gratis stavke (npr. pribor), definiranje popusta po stavkama
 • evidencija poslovanja
  • pregled otpremnica, povratnica i računa
  • pojedinačni pregled poslovanja po proizvodima, grupama proizvoda itd.
  • zbirni pregled, status - u najmu, vraćeno, dugovanja...
 • automatizirana izrada računa
  • obračun i izrada računa prema razdobljima (npr. mjesečno)
  • izrada računa prema otpremnicama i povratnicama - naplata za iznajmljenu robu, cijena ovisno o broju dana u najmu...
 • ispis dokumenata
  • prilagodba izgleda dokumenata, boje prema postavkama
  • ispis zaglavlja, logotip, memorandum (opcija ispisa na svakoj stranici)
  • prilagodba ispisu na pripremljenim listovima ("prazan" memorandum, već otisnut na papiru koji se ulaže u pisač)
  • proizvoljno definiranje boja podloge i teksta u tablicama (naslovi, grupe proizvoda, pojedinačne stavke...)
 • hrvatski jezik
 • mogućnost prilagodbe zahtjevima kupaca

 


Sučelje (GUI)

Cijene i licenciranje

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Freeware<

Suradnja Interbiz