OPREMNA - evidencijski sustav za najam opreme i pomoćnog pribora - građevinska oprema i slično - automatska izrada računa
Inter-biz, Usluge u informatici,Lošinjska 14,HR-42000 Varaždin,CROATIA
e-mail: info@inter-biz.hr, mob: +385 (0) 98 680 847

Sustav za evidenciju najma opreme - GUI

Aktualna inačica:
1.0 [travanj 2008.]

U nastavku su dani primjeri sučelja sustava OPREMNA. Ispod svakog prikaza prozora je dan kratki opis. Detalje o korištenju sustava, zajedno s prikazom korisničkog sučelja je moguće pronaći u uputama ( PDF - 730 kB)

OPREMNA GUI - osnovni prozor
Osnovni prozor - glavni izbornik

OPREMNA - pregled skladišta
Skladište - pregled stanja i prometa


Proizvodi i grupe proizvoda


Definiranje i pregled podataka o proizvodima za iznajmljivanje
Definiranje i pregled podataka o proizvodu

Priprema i izrada otpremnice za iznajmljivanje opreme
Otpremnica - pregled i obrada, ispis...

Automatska izrada računa prema mjesečnom obračunu
Račun - pregled stavki, razrez poreza, obračun, obrada...


Sučelje za ispis i postavke ispisa...

Pregled poslovanja - stavke u najmu, iznajmljena građevinska oprema
Poslovanje - pregled pojedinačnih stavki u najmu

 


Sučelje (GUI)

Cijene i licenciranje

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Freeware<

Suradnja Interbiz